Havlíček M., Dostál I., 2012. Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. In: Ličbinský R., Jandová V., Zedková I. V. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Blansko, 31.10.

Obsah polí:

Rok
2012
identifikace autora

Havlíček M., Dostál I., 2012. Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. In: Ličbinský R., Jandová V., Zedková I. V. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Blansko, 31.10.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, s. 31-40. ISBN 978-80-86502-41-0

Zobrazení citace:

Havlíček M., Dostál I., 2012. Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. In: Ličbinský R., Jandová V., Zedková I. V. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Blansko, 31.10.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, s. 31-40. ISBN 978-80-86502-41-0