Havlíček M., 2009. Dlouhodobé změny využití krajiny v okrese Hodonín. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 7. Masarykova univerzita Brno: 97-102.

Obsah polí:

Rok
2009
identifikace autora

Havlíček M., 2009. Dlouhodobé změny využití krajiny v okrese Hodonín. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 7. Masarykova univerzita Brno: 97-102.

Zobrazení citace:

Havlíček M., 2009. Dlouhodobé změny využití krajiny v okrese Hodonín. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 7. Masarykova univerzita Brno: 97-102.