Havlíček M., 2008. Změny krajiny středního toku Svratky od poloviny 19. století do současnosti. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference ko

Obsah polí:

Rok
2008
identifikace autora

Havlíček M., 2008. Změny krajiny středního toku Svratky od poloviny 19. století do současnosti. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – vydáno na CD.

Zobrazení citace:

Havlíček M., 2008. Změny krajiny středního toku Svratky od poloviny 19. století do současnosti. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – vydáno na CD.