Zelená infrastruktura a ekosystémové/krajinné služby

 

Téma zahrnuje identifikaci a mapování zelené infrastruktury (ZI) včetně ekologických sítí, a navazující hodnocení funkcí a služeb krajiny, resp. ekosystémů. Hodnocení se zaměřuje mj. na konektivitu, vývoj ZI, vliv na ekologickou stabilitu okolní krajiny. Součástí je i modelování optimálního stavu ZI pro zachování krajinné diverzity.