Havlíček M., 2009: Dlouhodobé změny ve využití krajiny v povodí Litavy. In: Kubíček P., Foltýnová D., Hiess J.: Geoinformační infrastruktury pro praxi, II. národní kongres České asociace pro geoinformace. ČAGI. Sborník přednášek a ab

Obsah polí:

Rok
2009
identifikace autora

Havlíček M., 2009: Dlouhodobé změny ve využití krajiny v povodí Litavy. In: Kubíček P., Foltýnová D., Hiess J.: Geoinformační infrastruktury pro praxi, II. národní kongres České asociace pro geoinformace. ČAGI. Sborník přednášek a abstraktů na CD.

Zobrazení citace:

Havlíček M., 2009: Dlouhodobé změny ve využití krajiny v povodí Litavy. In: Kubíček P., Foltýnová D., Hiess J.: Geoinformační infrastruktury pro praxi, II. národní kongres České asociace pro geoinformace. ČAGI. Sborník přednášek a abstraktů na CD.