Možnosti využití starých topografických map...

12.2.2019

V novém čísle časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI/2019/1) si můžete přečíst příspěvek o potenciál obnovy vodních ploch s názvem „Možnosti využití starých topografických map z let 1763–1768 pro hodnocení vývoje vodních ploch a potenciál jejich obnovy“.